Revelations

Zondag 28 mei 2017
Zondag 28 mei 2017
18:00 uur

Locatie: Christengemeente (Breedeway 1a)

Revelations organiseert jongerendiensten namens de evangelische Christengemeente Hardinxveld-Giessendam. Een keer in de zes weken is er op zondagavond een dienst in Hardinxveld waarop een thema behandeld wordt door middel van sprekers, zang/muziek en acts.

Revelations wil hiermee een plek bieden voor zowel kerkelijke als niet kerkelijke jongeren om ze in contact te brengen met God en Zijn Woord. We willen op een ongedwongen en laagdrempelige manier jongeren aan het denken zetten. We willen ze over God en Zijn liefde vertellen. We verlangen ernaar dat jongeren op zoek gaan naar Hem en Hem mogen ontmoeten. Met behulp van de Bijbel willen we hen helpen om te gaan met de situatie waarin zij zich bevinden.

Daarnaast is Revelations ook een plek om vrienden te ontmoeten of nieuwe vrienden te maken. Voor- en na de dienst is er altijd ruimte wat te drinken en te kletsen. Iedereen is van harte welkom.

Bekijk evenement op website Revelations →