Stille week - Levensgevaarlijke discussies

Dinsdag 16 april 2019
Dinsdag 16 april 2019
19:30 - 20:00 uur

Christengemeente (Breedewaij 1a)
Ook dit jaar staan een aantal kerken uit Hardinxveld weer gezamenlijke kerken stil bij het lijden en sterven van Jezus. In de Stille week, de week voor Pasen, worden gezamenlijke vieringen gehouden waarin dit jaar als thema 'De laatste dagen' is gekozen. Iedere avond zal er worden stilgestaan bij een deel van het proces richting de kruisiging van Jezus. De vieringen, die ongeveer een half uur duren, zijn gelijk van karakter, maar hebben ieder hun eigenheid. U bent van harte uit om in eenheid van geloof met de verschillende kerken deze diensten mee te vieren. De organiserende kerken zijn; GKV, NGK, GK en Christengemeente.

Het programma voor deze week (alle diensten vangen om 19.30 uur aan);
Maandag 15 april: Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, Maasstraat 1 (de bron), thema 'het tempelbedrijf platgelegd'.
Dinsdag 16 april: Christengemeente, Breedewaij 1a, thema 'levensgevaarlijke discussies'.
Woensdag 17 april: Nederlands Gereformeerde kerk (de Parel), Talmastraat 9, 'gezalfd en verkocht'.
Donderdag 18 april, Gereformeerde Kerk, Stationsstraat 20, 'afscheidsmaaltijd'. Deze vesper zal uiterlijk om 20.00 uur afgerond zijn. Daarna is er gelegenheid voor wie weg wil, om te vertrekken of voor wie er nog niet was, om aan te sluiten voor de avondmaalsviering.

Op Paaszondag zal de week met alle kerken worden afgerond tijdens een speciaal programma voor jong en oud in de feesttent op de Sluisweg.